Fitness Learning Game

De 5 CIOS opleidingen werken gezamenlijk aan de Fitness Learning Game. De Fitness Learning Game bereidt studenten voor op het Fitness A  diploma. NL ACTIEF (voorheen FitVak) en Helix Learning zijn ook betrokken bij de ontwikkeling. Samen hebben ze de krachten gebundeld om het project vorm te geven.

De Fitness-A opleiding is een cursus die  wordt aangeboden binnen de verschillende CIOS opleidingen. Deze cursus leidt naar het diploma Fitnessinstructeur A.

Om aan te sluiten bij 21st century skills zullen opleidingen aan moeten sluiten bij de leerwereld en belevingswereld van de student van nu. Het ontwikkelen van een e-learning module op basis van gamification past in onze beleving bij de veranderende leerwereld van onze studenten.

Het bijzondere van deze cursus via de ELO (Elektronische Leer Omgeving) is het nieuwe, activerende en praktische didactisch model dat erachter ligt. Wat zijn de winsten bij  het gebruik van de Fitness Learning Game:

  • Uitgangspunt zijn de praktische beroepstaken die de student in het beroep tegen kan komen. Elk leerobject binnen de cursus start met meerdere beroepstaken, die in een videoscenario worden aangeboden
  • Het is leuk om te studeren middels  gamification. Zowel individueel als tegen elkaar ‘strijden’, status te verkrijgen en door progressie te boeken  met behulp van spelelementen
  • Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van check- en testvragen die goed gemaakt moeten worden om door te kunnen binnen de module. Dit werkt motiverend en activerend!
  • De onderliggende theorie wordt “just-in-time” (op het moment dat deze nodig is) aangeboden
  • De erg praktische insteek, sluit goed aan bij de werkwijze van de student
  • De student kan zelfstandig en tijd- en plaats onafhankelijk studeren via een eigen, persoonlijke inlogcode
  • Moeilijke en nieuwe termen kunnen door de student meteen geraadpleegd worden. Elk onderdeel van de cursus heeft zijn eigen Forum (voor discussie onderling) en Frequently Asked Questions (FAQ), waardoor direct en actief door studenten en docenten op de inhoud kan worden ingegaan.

De eerste versie van het programma draait, en de Fitness vakgroepen zijn momenteel op verschillende plekken in het land bezig met het testen van de game.