Doorlopende Leerlijn Trainer/Coach

In samenwerking met NOC*NSF werkt CIOSNL aan een doorlopende leerlijn voor trainer/coaches. Er wordt met diverse sportbonden samengewerkt om de lesstof uit het onderwijs en de sport nog beter op elkaar af te stemmen. Met als doel zowel sportinhoudelijk als pedagogisch excellent onderwijs dat resulteert in een nog beter beroepsperspectief voor de CIOS student.

Komende periode draait CIOSNL in samenwerking met verschillende sportbonden een pilot. Daarin worden worden verschillende modules van de sportbonden naast de lesstof uit de CIOS Keuzedelen gelegd. CIOS experts op het gebied van sportpedagogiek/didactiek en sportinhoudelijke experts van de bonden werken daarbij samen.