Privacy statement

Bescherming van persoonsgegevens 

Voor CIOS Nederland is een zorgvuldige omgang met gegevens van de gebruikers van de website van CIOS Nederland van groot belang. De meeste informatie is op of via de websites beschikbaar zonder dat gebruikers naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd. In bepaalde gevallen kan evenwel naar persoonlijke gegevens worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens als volgt behandeld:

  • Persoonlijke gegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door de gebruiker gevraagde informatie te verstrekken of om de door de gebruiker gewenste dienstverlening online te realiseren;
  • De verwerking van persoonlijke gegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling;
  • Persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend;
  • CIOS Nederland treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.