Reactie CIOSNL op de Sportagenda 2032

19 juli, 2022

Recent is de Sportagenda 2032 met unanieme instemming van de leden vastgesteld tijdens de ALV van NOC*NSF. Door de gestelde ambitie “Nederland. Het sportiefste land ter wereld” voelt de gehele sport- en beweegsector zich uitgedaagd. Zo ook CIOSNL. In de Sportagenda 2032 wordt terecht geconstateerd dat de samenwerking met andere sectoren op basis van een gedeelde ambitie een kritische succesfactor is. Letterlijk wordt gesteld dat NOC*NSF het realiseren van de ambities en de streefdoelen simpelweg niet alleen wil en kan doen. Volgens NOC*NSF is samenwerking een van de belangrijkste fundamenten van de Sportagenda 2032.

CIOSNL is blij met de oproep tot samenwerking met andere sectoren zoals het onderwijs. Voor een aantal afgeleide streefdoelen in de Sportagenda kan CIOSNL van betekenis zijn. Zo kan er een bijdrage worden geleverd aan het een sociaal veilige, gezonde en inclusieve sportomgeving. Daarnaast committeert CIOSNL zich graag aan het doel dat 100% van de sportende jeugd in 2032 een aantoonbaar bekwame trainer-coach heeft.