Pilot watersportopleiding Schouwen-Duiveland

Pilot CIOS watersportopleiding Schouwen-Duiveland
7 december, 2017

Tijdens een startbijeenkomst voor een ‘Pilot Watersportopleiding Schouwen-Duiveland’ op 6 december, hebben eilandelijke watersportbedrijven enthousiast hun medewerking toegezegd om te komen tot een succesvolle pilot voor een watersportopleiding op het eiland. De pilot is een unieke samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijven in de watersport en de gemeente.
Het CIOS Goes en het CIOS Heerenveen Leeuwarden presenteerden hun ambities om te komen tot een watersportopleiding op Schouwen-Duiveland. Deze opleiding wordt in het noorden van het land al enkele jaren succesvol verzorgd. Burgemeester Rabelink is enthousiast: “Dit is echt wat we nodig hebben op Schouwen-Duiveland. Een kans om jongeren voor het eiland te behouden en bedrijven te voorzien van goed opgeleid personeel uit de eigen regio. Ik verleen mijn volledige medewerking om deze pilot tot een succes te maken!”.

Met water als de economische motor is Schouwen-Duiveland het ideale eiland om met opleidingstrajecten op het gebied van watersport de werkgelegenheid voor jongeren te vergroten. Voldoende werkgelegenheid kan er voor zorgen dat jongeren meer op het eiland en in Zeeland blijven wonen en niet wegtrekken.
Op deze manier kan de pilot helpen het  probleem van ‘ontgroening’ tegen te gaan. Watersportondernemers in Schouwen-Duiveland gaven tijdens de bijeenkomst aan dat het vinden van goed geschoold en gekwalificeerd personeel een groeiend probleem is. In navolging van CIOS Heerenveen Leeuwarden wil CIOS Goes de watersportopleidingen een stevigere positie geven in het onderwijsprogramma van Zuid West Nederland.

De pilot moet kwalificeerde beroepskrachten afleveren die aansluiten op de vraag van watersportbedrijven. De gemeente faciliteert en stimuleert de pilot met subsidie. De bedoeling is dat er een  opleidingscentrum op Schouwen-Duiveland wordt gevestigd dat kan voldoen aan de eisen van de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de watersport. De watersportondernemers stellen hun expertise, materiaal en locaties ter beschikking om de opleidingen mogelijk te maken. Ook zorgen zij voor stageplaatsen. Het CIOS wil de Watersportopleiding Schouwen-Duiveland starten op 1 september 2018 en streeft op termijn naar 20 studenten per leerjaar.

De bedrijven die op 6 december hun commitment aan de pilot gaven zijn:

  • O’Neill
  • Duikcentrum Scharendijke
  • Sport Zeeland
  • Marina Port Zélande
  • Jachthaven Bruinisse
  • Zeil- en Surfcentrum Brouwersdam
  • Aquavitesse
  • Iloon
  • Laco
  • Watersportvereniging Brouwershaven