CIOSNL ondersteunt #PLAYUNIFIED

16 oktober, 2018

Meer ontmoetingen tussen sporters met en zonder verstandelijke beperking, dat is waar het stichting Special Olympics Nederland om te doen is. Om inclusie van mensen met een verstandelijke beperking te vergroten, is om te beginnen meer ontmoeting en begrip nodig. Sport is bij uitstek de plek waar we elkaar ontmoeten, samen emoties beleven en begrip voor elkaar ontwikkelen.

#PlayUnified is een project waarbij sporters met en zonder verstandelijke beperking met elkaar in contact komen. Denk aan samen naar een voetbalwedstrijd gaan, samen trainen en samen een overwinning vieren of nederlaag verwerken. Een aantal uitdagende challenges tussen topsporters zijn te vinden op de website www.playunified.nl.

Vanuit het Profieldeel Bewegingsagogie stellen de vijf CIOS opleidingen in Nederland verschillende studenten aan als ambassadeur voor #PlayUnified. Deze ambassadeurs hebben dit schooljaar een duidelijk doel: voor iedere CIOS student minimaal één ontmoeting met een sporter met een verstandelijke beperking organiseren.

Op naar een inclusieve samenleving. Changing lives, changing attitudes.